Türe göre süz:

Doktora Tez

Tezler
ÜSTÜNDAĞ, Mutlu Tahsin
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA UYARLANMIŞ SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE SOSYAL BULUNUŞLUK ALGILARINA ETKİSİ
Publication year: 2012

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Yüksek Lisans Tez

Tezler
ÜSTÜNDAĞ, Mutlu Tahsin
İŞBİRLİKÇİ İNTERNET TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMININ KIRKPATRICK DEĞERLENDİRME MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Publication year: 2007

Sorry, this entry is only available in Turkish.