Türe göre süz:

1 2 3 5

BÖTE Öğrencilerinin Hızlı Uygulama Geliştirmeye Yönelik Görüşleri

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ, Özgür TOPÇU
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Eğiticilerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Bilecik İli Örneği

Ulusal Hakemli Makaleler
Necati CEMALOĞLU, Aslıhan Selcen BİNGÖL-ARSLANGİLAY, Volkan KUKUL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
Turkish Studies, 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13186
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği Ve Sonuçları

Ulusal Hakemli Makaleler
Alper ALTUNÇEKİÇ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Volkan KUKUL
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 33-45, 2018.
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Perakende Sektöründe Kampanya Yönetimine Yönelik İş Zekası Uygulaması

Ulusal Özet Bildiriler
Erdal AKGÜL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Mustafa TANRIVERDİ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDIESYAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI 2018, 4(1): 8-25
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE EĞİTİM ALANINDA KULLANILMA POTANSİYELİ

Ulusal Özet Bildiriler
Mustafa TANRIVERDİ, Mevlüt UYSAL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, A.Selcen ARSLANGİRAY, Pınar BİLASA
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Pınar BİLASA, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Selcen ARSLANGİLAY
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

A Comprehensive Model Covering Prospective Teachers’ Technology Use: The Relationships among Self, Teaching and Learning Conceptions and Attitude

Uluslararası Hakemli Makaleler
Erhan GÜNEŞ ,Eralp BAHÇİVAN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Technology, Pedagogy and Education, 2018, (In Press DOI: 10.1080/1475939X.2018.1479296).
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Volkan KUKUL
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Akça Okan YÜKSEL, Volkan KUKUL
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Eralp BAHÇİVAN
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ Gürbüz ÇALIŞKAN
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

Ulusal Özet Bildiriler
Alper ALTUNÇEKİÇ, Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Dijital Hikâyeleme Yöntemi ile Etkili Türkçe Öğretimi

Ulusal Hakemli Makaleler
Yakup YILMAZ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ Gürbüz ÇALIŞKAN
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 254-275.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikâye Geliştirme Aşamalarının ve Araçlarının İncelenmesi

Ulusal Hakemli Makaleler
Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1621-1640.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

1 2 3 5