Türe göre süz:

A Comprehensive Model Covering Prospective Teachers’ Technology Use: The Relationships among Self, Teaching and Learning Conceptions and Attitude

Uluslararası Hakemli Makaleler
Erhan GÜNEŞ ,Eralp BAHÇİVAN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Technology, Pedagogy and Education, 2018, (In Press DOI: 10.1080/1475939X.2018.1479296).
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Investigating Educational Research Articles (1980-2014) in Terms of Bibliometric Indicators

Uluslararası Hakemli Makaleler
Erhan GÜNEŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Haydar YALÇIN ,Mustafa SAFRAN
International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 101-117.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Turkish Adaptation of Digital Literacy Scale and Investigating Pre-service Science Teachers’ Digital Literacy

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Eralp BAHÇİVAN
Journal of Education and Future. 12. 19-29
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Could Rapid Application Development Tools be Used as Icebreakers in Programming Education?

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
International Journal of Human Sciences. 14(4). 4586-4605
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

lntellectual Structure of Stem Education in Educational Research

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Haydar YALÇIN Erhan GÜNEŞ
Turkish Online Journal of Educational Technology, (2016). 1222-1230
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Intranet Tabanlı Bilişim Teknolojileri Servis Yönetimi Uygulaması

Uluslararası Hakemli Makaleler
Emrah ÇEKİÇ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Bilişim Teknolojileri Dergisi. 9(3). 303-314.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mustafa SAFRAN, Adnan KAN, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Togay Seçkin, BİRBUDAK, Osman YILDIRIM
Eğitim ve Bilim 39(171). 13-25
Publication year: 2014

Sorry, this entry is only available in Turkish.