Türe göre süz:

BÖTE Öğrencilerinin Hızlı Uygulama Geliştirmeye Yönelik Görüşleri

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ, Özgür TOPÇU
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Perakende Sektöründe Kampanya Yönetimine Yönelik İş Zekası Uygulaması

Ulusal Özet Bildiriler
Erdal AKGÜL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Mustafa TANRIVERDİ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDIESYAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI 2018, 4(1): 8-25
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE EĞİTİM ALANINDA KULLANILMA POTANSİYELİ

Ulusal Özet Bildiriler
Mustafa TANRIVERDİ, Mevlüt UYSAL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, A.Selcen ARSLANGİRAY, Pınar BİLASA
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

Ulusal Özet Bildiriler
Necati CEMALOĞLU, Pınar BİLASA, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Selcen ARSLANGİLAY
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Volkan KUKUL
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Akça Okan YÜKSEL, Volkan KUKUL
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ Gürbüz ÇALIŞKAN
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

Ulusal Özet Bildiriler
Alper ALTUNÇEKİÇ, Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikâye Geliştirme Aşamalarının İncelenmesi

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

How Can We Integrate Technology into Measurement and Evaluation Implementation of An Exam Management Application

Ulusal Özet Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ,
15th International Educational Technology Conference (IETC2015), İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 27-29 Mayıs 2015.
Publication year: 2015

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Kamu Kurumlarının Resmi Elektronik Yazışmalarında Kullanılacak Kayıtlı Elektronik Posta KEP Sistemi Sürecinde İhtiyaç Duyulan Düzenlemeler

Ulusal Özet Bildiriler
Yahya YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, 22-23 Ekim 2015.
Publication year: 2015

Sorry, this entry is only available in Turkish.

TÜBİTAK Destekli Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Özelde Eğitim Araştırmalarının Durumu

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Haydar YALÇIN ,Togay Seçkin BİRBUDAK
5th International Conference of Research in Education (ULEAD 2015), Edirne, Türkiye.
Publication year: 2015

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Erhan GÜNEŞ
I.Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (1st International Conference On New Trends in Educational Technology INTET 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Gazimagusa, 14 - 15 Nisan 2014.
Publication year: 2014

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Web Temelli Öğretim Ortamlarında Benzeşim Tekniği: Kullanımına Yönelik Öneri ve Geliştirilen Uygulama Örneği

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
I.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2013), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 26 - 28 Haziran 2013.
Publication year: 2013

Sorry, this entry is only available in Turkish.