İlgi Alanlarım - Projelerim - Yönettiğim Tezler

 • Bilgi sistemleri tasarlanması ve geliştirilmesi
 • E-öğrenme
 • Öğrenme yönetim sistemleri
 • Uzaktan eğitim kuramları ve uygulamaları
 • Eğitim amaçlı hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortamların tasarlanması ve geliştirilmesi
 • İnsan – Bilgisayar etkileşimi
 • Proje yönetimi
 • Yazılım geliştirme

Yönetilmiş Olan Yüksek Lisans Dönem Projeleri

Emine TÜRKÇÜ

Emine TÜRKÇÜ

Sipariş Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi: Ecza Deposu Örneği (2014)

Kayhan KAYIHAN

Kayhan KAYIHAN

İş Süreçlerinin Verimliği: Yalın İşletme (2014)

Emine KARTAL

Emine KARTAL

Bankalarda Bilgi Sistemi Yönetimi Ve Güvenliği (2014)

Cumali GÜRGÜN

Cumali GÜRGÜN

Yazılım Uygulamalarında Model-Vıew-Controller Tasarım Deseninin Kullanımının İşletmeler Ve Yazılımcılar Açısından İncelenmesi (2014)

Sedat ORMAN

Sedat ORMAN

Çevrimiçi Sınav Program Sisteminin Optimizasyonu (2015)

Gürkan ASLAN

Gürkan ASLAN

İşletmelerde Kaynak Yönetimi: Web Servislerinin Karşılaştırılması (2015)

Asım Murat YURDUSEVEN

Asım Murat YURDUSEVEN

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesini Geliştirmede Bilgi Teknolojilerinin Rolü ve Analitik Raporlama(2015)

Emrah ÇEKİÇ

Emrah ÇEKİÇ

Intranet-Tabanlı Bilişim Teknolojileri Servis Yönetimi Uygulaması (2015)

Erdal AKGÜN

Erdal AKGÜN

Perakende Sektöründe Kampanya Yönetimine Yönelik İş Zekâsı Uygulaması(2015)

Yönetilmekte Olan Yüksek Lisans Tezleri

Birsen YÜKSEL

Birsen YÜKSEL

Akreditasyon Süreçleri İçin Denetçi/Teknik Uzmanların Belirlenmesi, Görevlendirilmesi Ve Kariyer Planlamasında İş Zekâsı Uygulamaları

Özgür TOPÇU

Özgür TOPÇU

Bir Hızlı Yazılım Geliştirme Aracının Kullanımının İşletme Ve İş Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi

Yönetilmiş Olan Yüksek Lisans Tezleri

Yahya YILMAZ

Yahya YILMAZ

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmetinin Kamu Kuruluşlarına Ait Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Kullanılmasına Yönelik Süreç Modeli Önerisi (2015)

Projelerde Yaptığı Görevler

 • Araştırmacı

  Politika Geliştirmede Yeni Yöntemler ve Dünyada Politika Araştırmalarındaki Trendlerin Belirlenmesi

  Araştırmacı, Politika Geliştirmede Yeni Yöntemler ve Dünyada Politika Araştırmalarındaki Trendlerin Belirlenmesi, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (EYDP-2014/001), 2014-2015.(Proje Yöneticisi:Dr. Öğr.Haydar YALÇIN- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

  Özet

  Politika Geliştirmede Yeni Yöntemler ve Dünyada Politika Araşhrmalarındaki Eğilimlerin Belirlenmesi adlı çalışmamızda Dünyada ve ülkemizde aile ve politika araştırmalarındaki eğilimler ortaya çıkarılmıştır. Bu sayede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) bünyesinde yürütülen çalışmaların bu eğilimlerle karşılaştırıldığında hangi seviyede olduğu belirlenmiştir. Böylece ASPB bünyesinde yürütülecek uzmanlık tezi çalışmaları ile ASPB’deki diğer araştırmalarda yön gösterici bilgilere ulaşılmıştır.

 • Araştırmacı

  Ortak Dersler Sınav Yönetim Sistemi

  Araştırmacı, Ortak Dersler Sınav Yönetim Sistemi, Ahi Evran Üniversitesi BAP (PYOEGF 4006.13.002), 2013-2015.(Proje Yöneticisi:Dr. Öğr. Erhan GÜNEŞ- Ahi Evran Üniversitesi)

  Özet

  Ortak derslerde ortak sınav yapılması için;

  • farklı kitapçık türlerinde aynı sınav sorularının (ilgili öğretim elemanlarınca ortak hazırlanan) bilgisayar ortamında düzenlenip çoğaltılması,
  • öğrencilerin ve gözetmenlerin sınav salonlarına rastgele otomatik olarak dağıtılması,
  • öğrencilerin ve gözetmenlerin sınav yer ve saati konusunda bilgilendirilmesi,
  • her sınav salonu için otomatik olarak sınav salon tutanağının basılması,
  • “Ölçme Değerlendirme” biriminde 2 gün içerisinde sınav sonuçlarının hesaplanması,
  • sınav sonuçlarının öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulması,
  • sınav sonuçlarının Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’ne otomatik olarak aktarılması

  şeklinde özetlenebilecek işlem basamaklarının titizlikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  Bu proje, internet tabanlı bir ORTAK DERSLER SINAV YÖNETİM SİSTEMİ (ODSYS) ile yukarıdaki işlem basamaklarını zamandan, insan gücünden tasarruf ederek ve güvenilir bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

  Proje sonuçlarının;

  • Ahi Evran Üniversitesi’nin kaliteli eğitim verme konusundaki çabalarına önemli bir katkı sağlaması,
  • ortak dersler konusundaki standartlaşmaya destek olması,
  • birim yöneticileri, ortak ders koordinatörlükleri, bölüm başkanları ve öğretim elemanlarının iş yüklerini azalması,
  • ölçme-değerlendirme sürecinin hızlanması,
  • öğrencilerin not adaleti duygusunun pekiştirilmesi

  noktalarında önemli ölçüde olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir.

 • Araştırmacı

  Öğretmen Eğitiminde Mobil Blogların (moblog) Kullanımı

  Araştırmacı, Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme-Öğretme Anlayışları ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) (EGT.A4.17.011) 2017-2018 (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Serçin KARATAŞ-Gazi Üniversitesi)

  Özet

  Mobil teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygın olarak kullanılması, bu teknolojilerin öğrenme amaçlı olarak kullanılması potansiyelinin araştırılması ile ilgili çalışmalara hız vermiştir. Öğretmen ve diğer öğrenciler ile anında iletişim kurma fırsatı sunan mobil öğrenme, öğretmen adayları için de öğrenme ve öğretme ortamlarını destekleyici fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada öğretmenlik uygulaması dersi için öğretmen adaylarının 3 farklı mobil teknoloji ile bu dersteki tecrübelerini öğrenme yönetim sistemi içerisinde yer alan blog (web günlüğü) bileşeni aracılığı ile paylaşmaları sağlanmıştır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının blog aracılığı ile deneyimlerini yansıtmalarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarına ve pedagoji bilgilerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonunda mobil teknolojilerin öğrenme ortamlarını sınıf yönetimi ve öğrenme öğretme motivasyonu açısından olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bu etkinin okullardaki altyapı sorunları aşıldığında daha da artacağı düşünülmektedir.

 • Araştırmacı

  Skills4VET - Training of VET Teachers on Key Skills to Increase the Employability of VET Students

  Araştırmacı, Skills4VET – Training of VET Teachers on Key Skills to Increase the Employability of VET Students (2016-1-TR01-KA202-035291) Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 2016-2018 (Proje Yöneticisi: )

  Özet

  Proje, mesleki eğitim öğretmenlerine, takım çalışması, iletişim, eleştirel ve yaratıcı düşünme de dahil olmak üzere işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve tutumları ile öğrencilere öğretme inancıyla donatmak için eğitim programı, modüller ve eğitim kursları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje çıktıları ile öğretmenlere aşağıdaki konularda destek olacaktır;

  • Günümüz dünyası için gerekli olan yeni becerilerin öneminin farkında olma,
  • Bu güncel yaklaşımları ve becerilerini derslerinde kullanabilme,
  • Öğrencilere, çalışma ortamlarında karşılaşacakları en son değişikliklere, kendilerine ulaşacakları becerilerle bütünleşmelerine yardımcı olma,
  • Uygun bir çözüme ulaşmak için herhangi bir bilgiyi işleyebilme,
  • Kendilerini doğru ifade etmek ve çalışma ortamlarında ve yaşamlarında verimli ilişkiler kurma,
  • Çeşitli problemler için orijinal fikirler öne sürebilme,
  • Takımın başarısı için kritik konularda birlikte çalışarak uyum içinde çalışabilme,
  • Gerektiğinde faydalı ve güvenilir bilgilere ulaşabilme.

  Son olarak proje çalıştaylarından yararlanan öğretmenleri, öğrencileri, sektör temsilcileri ve tüm paydaşları bir araya getirerek aralarında iletişim ve ağ oluşturmayı hedeflemektedir.

 • Yürütücü

  Bilimetrik Yaklasım Ile Dünyada Politika Araştırmalarındaki Eğilimlerin Belirlenerek Bakanlık Uzman Yardımcılarının Tez Süreçlerinde İşe Koşulması

  Bilimetrik Yaklasım İle Dünyada Politika Araştırmalarındaki Eğilimlerin Belirlenerek Bakanlık Uzman Yardımcılarının Tez Süreçlerinde İşe Koşulması Kamu Kurum Projesi 2016-2016 (Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ-Gazi Üniversitesi)

  Özet

  Günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilimsel çalışmaların oluşturulmasına ciddi anlamda katkı sağlamaktadır  Ülkemizde politika geliştirmede büyük bir role sahip olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nda  farklı alanlardan gelen uzman yardımcılarının yaptıkları bilimsel araştırmalar ile alanlarında uzmanlaşarak hem bakanlık hizmetlerinin kalitesini artırmakta hem de ülkemiz politikasına gelişmeler sağlamaktadırlar  Projenin amacı Bakanlık tarafından daha önceden desteklenen  Politika Geliştirmede Yeni Yöntemler ve Dünya da Politika Araştırmalarındaki Eğilimlerin Belirlenmesi  adlı projede oluşan verinin tez yazım ve Bakanlık politika geliştirme süreçlerine nasıl hizmet edeceğine yönelik bir eğitim vermektir  Eğitim verilecek hedef kitlenin ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra uzman yardımcılarına uzmanlık tezi yazım süreçlerinde bibliyometri yöntemi ve kullanımına ilişkin örnek konu alanı üzerinden eğitim ve kaynaklar sunulmuş  bu kaynak ve verileri kendi çalışmalarında kullanabilmeleri adına Bakanlık bünyesinde bir intranet ağı üzerinden kullanım ve erişim sağlanmıştır  Eğitim sonunda görüşmelerle alınan geri dönütlerde uzman yardımcıları uygulamalı olarak sunulan eğitimin oldukça faydalı olduğunu  yöntemin amaca ulaşmada oldukça yararlı olduğunu belirtmişlerdir  Bundan sonraki çalışmalarda küçük gruplarla hedefe yönelik çalışmanın belirlenen farklı konu alanlarında da tekrar edilmesi önerilmektedir.

 • Araştırmacı

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin Sunduğu Hizmetlerin Paydaşların Beklentileri ve Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi

  Araştırmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin Sunduğu Hizmetlerin Paydaşların Beklentileri ve Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) (2015-YÖNP-SBBF-0006) 2016-…. (Proje Yöneticisi:Dr. Öğr. Haydar YALÇIN- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

  Özet

  Eğitim tüm devletlerin geleceğe güvenle bakabilmesinin temel dayanağı olarak görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin hizmet sektörleri içinde büyük bir paya sahip olduğu görülen eğitim sektörü, gelişmekte olan ülkelerin de hedeflerine ulaşabilmeleri için kilit rol olma özelliğini halen sürdürmektedir. Geleceğe yönelik yatırımların temel unsuru olan eğitimin misyonunu yerine getirebilmesi için bu yapının paydaşlarının beklentilerinin karşılanması, hizmet kalitesinin farklı değerlendirme araçlarıyla belirlenmesi ve buradan elde edilecek verilerle ihtiyaç duyulan düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  Dünyadaki değişim ve gelişime paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yükseköğretim sistemindeki sayısal ve niteliksel artış dikkat çekmektedir. Gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinin yükseköğretimde kaliteyi artırmaya yönelik çabaları, bu kurumlarda hizmet veren ve öğrenim gören bireylerin verimliliğini artırmakta, bu durum ülkenin geleceğine yapılan yatırım olarak da işlevini sürdürmektedir.

  10 Aralık 2010’dan itibaren ismini aldığı Kâtip Çelebi’den aldığı ilhamla, teoriyi uygulamayla birleştirerek Türk yükseköğretim sistemi içinde lider üniversite olma yolundaki hedefine ulaşmak için 633 akademik ve 301 idari personeli ile 6566 öğrencisini hayata hazırlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bu hedefine ulaşabilmek için üniversitedeki eğitimin verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı ve kurumun tüm paydaşlarının memnuniyetini artırmayı gaye edinmiştir.

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi gerek akademik personelini gerekse öğrenci kitlesini nitelikli bireyler arasından seçebilmek ve bu kitlenin niteliğini üniversitenin imkânları sayesinde en üst seviyeye ulaştırabilmek amacıyla gerçekleştirdiği verimliliği artırma çalışmalarına kaynak sağlayacak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini de önemsemektedir. Üniversitedeki verimliliği artırmaya yönelik etkinliklere sağlıklı veriler sağlamayı amaçlayan bu araştırma ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan akademik ve idari personel ile bu birimlerde öğrenim gören öğrencilerin akademik, yönetsel ve destek hizmetlerine yönelik beklentileri ve memnuniyet düzeyleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Araştırmanın sonuçları lider bir yükseköğretim kurumu olmayı hedefleyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin 2014-2018 stratejik planındaki hedeflerine ulaşma konusunda atacağı adımlara kılavuzluk edecek, problemlerin çözümüne katkı, hedeflerin gerçekleştirilmesine yol gösterecektir.

 • Araştırmacı

  Dijital Hikayeleme Yöntemi ile Etkili Türkçe Ögretimi

  Dijital Hikayeleme Yöntemi ile Etkili Türkçe Ögretimi Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) (161227001) 2016-2016 (Proje Yöneticisi:Dr. Öğr. Yakup YILMAZ-Necmettin Erbakan Üniversitesi )

  Özet

  Ders içi etkinliklerde teknoloji kullanımının artırılması ile birlikte hikaye kullanımında “dijital hikaye/öykü” isimli yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Yeni medya olanakları ile geçmişi yüzyıllara dayanan hikâye anlatımını birleştirilerek sınıf ortamında teknoloji kullanımını desteklemektedir. Her yaştan ve her seviyeden öğrenci artık internete istediği yerde ve zamanda ya evindeki bilgisayardan ya tablet bilgisayarından ya da akıllı cep telefonundan erişebilmektedir. Bu açıdan araştırma, dijital hikayeleme konusunda ülkemizde yapılan araştırmalara uygulama noktasında katkı sağlaması, öğrencilerin dijital hikaye yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen eğitim sonucunda okuma, yazma ve dinleme becerilerindeki değişimin araştırılması ve dijital hikayeleme ile ilgili tasarım önerileri geliştirilmesi amaçlarına yöneliktir.

  Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders kitabında yer alan okuma parçalarının dijital hikaye anlatımı sağlanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin elektronik ortamda okuma parçalarını izleyerek zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşabilmelerini sağlamanın yanında öğrencilerin dinleme becerilerini, yazma becerilerini, birlikte çalışma ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

 • Araştırmacı

  Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme-Öğretme Anlayışları ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler

  Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme-Öğretme Anlayışları ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) EGT.A4.17.011 2017-2018(Proje Yönetecisi:Dr. Öğr. Erhan GÜNEŞ-Ahi Evran Üniversitesi)

  Özet

  1. yüzyıl yeterlikleri arasında dijital okuryazarlık önemli bir yere sahiptir. Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi, onların hem daha nitelikli öğretmenler olabilmeleri hem de yetiştirecekleri dijital çağın öğrencilerine uyum sağlamaları açısından çok önemlidir. Öte yandan ilgili literatür dijital okuryazarlığın inanç sistemi, öğrenme-öğretme anlayışı, epistemolojik inanç gibi birçok değişkenle birlikte düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öğretmen adaylarının davranışçı veya yapılandırmacı bakış açılarının olması ve bilginin niteliği, kaynağı ve güvenirliği konusundaki inançlarının dijital okuryazarlık becerileri ile ilişkili olması muhtemeldir. Öte yandan literatürde bu konudaki ipuçlarının aksine bu ilişkileri ve nedenlerini sorgulayan ve ortaya koyan araştırmalara rastlanılmamaktadır.

  Bu proje, bu ilişkilerin varlığını ve nedenlerini sorgulayarak bir model çerçevesinde bunları ortaya koymayı amaçladığından, bu anlamda önemli ve özgün olacaktır. Projenin temel amacı öğretmen adaylarının epistemolojik inançları, öğrenme-öğretme anlayışı ve dijital okuryazarlıkları arasındaki ilişkileri bir model çerçevesinde ortaya çıkarmaktır. 10 farklı üniversiteden yaklaşık 1000 öğretmen adayından toplanan veriler ilk olarak yapısal eşitlik modellemesi mantığında analiz edilmiştir. Daha sonra nitel araştırma yöntemi izlenerek öğrencilerle mülakat yapılmış ve mülakatlardan elde edilen veriler ışığında söz konusu ilişkilerin nedenleri ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu temel çıktıların yanı sıra proje dijital okuryazarlığın ölçülebilmesi probleminin altını çizmiş ve proje kapsamında “Dijital okuryazarlık ölçeği” Türkçe uyarlaması da yapılarak yayınlanmıştır.

   

Araştırmalar

 • Araştırmacı

  Bilecik İli Öğretmenlerinin Hizmet-İçi Eğitim İhtiyaç Analizi

  Araştırmacı, Bilecik İli Öğretmenlerinin Hizmet-İçi Eğitim İhtiyaç Analizi 2017-2017

  Özet

  Bilgi toplumunda eğitimin öncelikli görevleri arasında evrensel düşünebilen, bilgiyi sorgulayan, problem çözebilen ve işbirlikçi çalışabilen bireyler yetiştirmek gelmektedir. Bu bireyleri yetiştirecek öğretmenlerin de yine bu niteliklere ve çağın ihtiyaçlarına göre kendilerini yenilemeleri önem taşımaktadır. Görevdeki öğretmenlerimizin çağın şartlarına uygun olarak beceri ve bilgilerini güncellemenin en etkin yolu doğru planlanan hizmet içi eğitimler olmalıdır. Bu araştırmanın amacı Bilecik ilinde çalışan öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitime ilişkin ihtiyaç analizini ortaya koymaktır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ve açık uçlu sorulara 1632 öğretmen çevrimiçi olarak cevap vermişlerdir. Anketin ilk bölümünde demografik bilgilere yer verilmiş, ikinci bölümünde 38 maddeden oluşan, 5’li Likert tipi ankette öğretmenlerin mesleki gelişim, birlikte çalışma ve iletişim, yenilikçi eğitim öğretim, ölçme ve değerlendirme, rehberlik, sınıf yönetimi ve liderlik beceri algıları sorgulanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik yeterlik algıları ve aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim ortamlarında kullanmada hissettikleri zorluk düzeylerini ölçmeye ilişkin sorulara yer verilmiştir. Veri toplama aracının son bölümünde ise öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin daha verimli olması için önerileri ve sorgulanan alanlar dışında almak istedikleri eğitimlere yer verilmiştir. Anket verilerinin nicel analiz teknikleri, açık uçlu soruların da nitel analiz teknikler yardımıyla çözümlendiği araştırmanın bulgularında öğretmenlerin kendilerini teknoloji konusundaki daha az yeterli hissettikleri, diğer alanlarda daha yetkin hissettikleri görülmüştür. Öğretmenler eğitimlerin zamanı, eğitimi veren kişilerin kalitesi, eğitim konularının kendilerine yarar sağlaması gibi konularda öneriler sunmuşlar ve özellikle kendilerine teknolojik yetkinlik sağlayacak eğitimlerin sunulmasını istediklerini belirtmişlerdir.

Lisanasüstü Tez Danışmanlığı

 • Danışman

  Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Hizmetinin Kamu Kuruluşlarına Ait Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Kullanılmasına Yönelik Süreç Modeli Önerisi

  Özet

  Kamu kurumları e-devlet çalışmaları dahilinde mevcutta yapmış oldukları resmi yazışmaları fiziki ortamdan elektronik ortama geçirmeye başlamışlardır. Elektronik ortam kullanımı belgelerin elektronik olarak üretilmesi, kullanılması ve saklanmasını kapsamaktadır. Kurumlar, elektronik belgelerin yönetimini kurumsal anlamda sağlayabilmek için mevzuat olarak da ihtiyaç duyulan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) uygulamalarından faydalanmaktadırlar. Elektronik ortamda üretilen belgelerin yasal geçerliliği ve güvenirliğinin elektronik imza uygulaması ile sağlanmış olmasıyla beraber belgelerin yasal ve geçerli bir şekilde muhatabına ulaştırılması da gerekmektedir. Bu çalışmada, tüm sürecin daha net anlaşılabilmesi için belge ve elektronik belge tanımları incelenmiş, EBYS kavramı dahilinde elektronik belge ve EBYS çalışmaları ile ilgili yasal ve idari düzenlemeler detaylandırılmış ve süreç modeline konu olan KEP sisteminin kapsamı açıklanmıştır. Türkiye’deki kamu kurumlarındaki EBYS’ler ile KEP hizmetinin beraber kullanılması yönünde çalışmalara destek olmak amacıyla süreç modeli önerisi sunulmuştur.