Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

 • BL201A
  Programlama Dilleri
  Problem çözümüne algoritmik yaklaşım ve PHP programlama dili üzerine temel bilgi ve becerilerin kazandırılması.

 • BL306A
  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
  Veri tabanı ve veri tabanı yönetim sistemleri kavramlarını tanımlayabilme,
  Veri tabanı oluşturmadaki aşamaları (gereksinim analizi, kavramsal modelleme, mantıksal modelleme ve fiziksel modelleme) gerçekleştirebilme,
  SQL dilini kullanarak verileri sorgulayabilme, değiştirebilme, ekleyebilme, silebilme
  MySQL veri tabanı yönetim sistemde veritabanı oluşturma ve yönetme.
 • BL316A
  Görsel Programlama
  Görsel programlama tekniklerini ve uygulamasını öğrenme
 • BL401A
  Proje Geliştirme ve Yönetimi
  Proje yönetimi sürecini tanıma
  Projelerin geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken süreçleri kullanma
  Ms-Project programını kullanarak projeleri geliştirme ve yönetme,
  Bir projeyi baştan sona planlama ve yürütme.
 • BL403A
  Web Tasarımı
  Web Tasarım süreci ve yönetilmesi ile ilgili bilgi sahibi olur,
  Sunucu, istemci, web teknolojileri, FTP gibi web tasarımını oluşturan temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
  Html yazımını anlar ve gerekli etiketleri yazabilir,
  Css yazımını anlar ve gerekli seçicileri yazabilir,
  JavaScript yazımını anlar ve gerekli scriptleri yazabilir,
  Jquery yazımını anlar ve gerekli kodları yazabilir,
  Dreamweaver programını web sayfası tasarlamak amacıyla kullanabilir.
 • BL406MB
  Öğretmenlik Uygulaması
  İlköğretim ya da ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik uygulaması.
 • BL411A
  İçerik Yönetim Sistemleri
  İçerik Yönetim Sistemleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.

Yüksek Lisans Dersleri

 • 5271308
  Algoritma Analizi ve Tasarımı
  Döngü yapılarını analiz ederek, özyinelemeli olan ya da olmayan algoritmaların asimtotik çalışma zamanlarını bulabilecek
  Çeşitli veri yapılarının kullanım alanlarını tarif edebilecek
  Ortak veri yapıları idame ettirmek için gerekli operasyonları açıklayabilecek
  Hesaplama problemlerini çözmek için gerekli uygun veri yapılarını tasarlayabilecek ve uygulayabilecek
  Hesaplama problemlerini çözmek için basit algoritmalar tasarlama kabiliyetine sahip olabilecek
  Sıralamaya ihtiyaç duyan uygulamaları, doğru sıralama algoritmasını seçerek verimli bir şekilde geliştirebilecek
  Aramaya ihtiyaç duyan uygulamaları, doğru arama algoritmasını seçerek verimli bir şekilde geliştirebilecek
 • 5061308
  İnternet Programlama
  Problem çözümüne algoritmik yaklaşım ve PHP programlama dili üzerine temel bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Verdiği Diğer Dersler

 • Şu An2014

  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

  Beltek