Türe göre süz:

Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Eralp BAHÇİVAN
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs And Digital Literacy

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
VI. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 May 2017, Prague, Czech.
Eralp BAHÇİVAN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Alper ALTUNÇEKİÇ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Volkan KUKUL
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Yakup YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Alper ALTUNÇEKİÇ
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Pedagojik Formasyon Sertifika Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Yakup YILMAZ Alper ALTUNÇEKİÇ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Conceptual Evolution Map of Educational Research Articles and Reviews 1980 2015

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Haydar YALÇIN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Talih ÖZTÜRK
International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 12-15 Temmuz 2016, Viyana, Avusturya.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımına Yönelik Bir Örnek Uygulama

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Konusuna Yönelik Örnek Bir Çoklu ortam Öğretim Materyalinin Oluşturulması

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Mehmet ŞAHİNGÖZ Bülent AKBABA Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
4. International Symposium on History Education, 1-3 Eylül 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

The Effect of Gamification on Distance Education Learning Management Systems Instructor and Students

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Yahya YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

The Effect of Mobile Blogs (MOBLOG) in Teacher Education on Prospective Teachers Attitudes Towards Teaching Profession

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serçin KARATAŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Hasan ÇAKIR ,Sami ŞAHİN
International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 12-15 Temmuz 2016, Viyana, Avusturya.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Student Awareness Towards Rapid Application Development (RAD) in Education

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ
I. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (1st International Conference On New Trends in Educational Technology INTET 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Gazimagusa, 14 - 15 Nisan 2014
Publication year: 2014

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Lisansüstü Eğitimde Teknoloji Kullanımının Önemi ve Öğretimi - Örnek Uygulama ve Sonuçları

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Yusuf Ziya OLPAK
I.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2013), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 26 - 28 Haziran 2013
Publication year: 2013

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Proper Usage of the Terms: LMS, CMS and LCMS

Uluslararası Özet Metin BildirilerUluslararası Tam Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Erinç KARATAŞ ,Serçin KARATAŞ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Serdar ÇİFTCİ
10th International Educational Technology Conference (IETC2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,26-28 Nisan 2010.
Publication year: 2010

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Engaging Students with Free Collaboration Technologies in Higher Education

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Hasan ÇAKIR ,Serçin KARATAŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education,18-22 October 2010 (pp. 1618-1623). Orlando, Florida, USA.
Publication year: 2010

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Attitudes of Distance Education Students Towards Web Based Learning – A Case Study

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serdar ÇİFTCİ ,Erhan GÜNEŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
World Conference of Educational Sciences (WCES 2010), 2393-2396., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.343
Publication year: 2010

Sorry, this entry is only available in Turkish.