Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Yahya YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016.
Publication year: 2016

Özet

İnsanlar, doğdukları zamandan beri oyunlarla hayatlarının her aşamasında karşılaşırlar. İnsanlar oyunlarda, motivasyon, rekabet, hizalama, zafer ya da oyun sırasında kaybolan farklı duygusal değişiklikleri bir arada yaşarlar. Bu tecrübeli koşullar, insanları oyunla ilgili konuya odaklanmaya ve bir anlamda uygun hale getirmeye yönlendiriyor. Oyun kavramı insanlık tarihi kadar eski olsa da, son yıllarda özellikle eğitim alanında oyunun özelliklerini içeren oyunlaştırma kavramı popüler bir kavram haline gelmiştir. Eğitim disiplinde oyunlaştırmanın önemli ölçüde etkilediği konu, literatür gözden geçirildiğinde web tabanlı uzaktan eğitimdir. Oyunlaştırma kavramının eğitim sürecine yansıtılması, sistem, eğitmenler ve öğrencilerin bu sistemin kullanıcıları ve hatta içerik geliştiricileri gibi doğrudan öğrenme yönetim sistemlerini etkilemektedir. Daha önce sözü edilen bu kavramlar üzerinde bu etkiyle meydana gelen bu değişikliklerin değişmesi ve sonuçları araştırmaya değerdir. Bu nedenle, çalışmanın amacı uzaktan öğrenme, öğrenme yönetim sistemleri, öğretim elemanları ve öğrenciler üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu etkilere ilişkin gerekli gelişmeleri ve değişiklik önerilerini tartışmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.