Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serdar ÇİFTCİ ,Erhan GÜNEŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
World Conference of Educational Sciences (WCES 2010), 2393-2396., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.343
Publication year: 2010

Özet

Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim öğrencilerinin web tabanlı öğrenmeye yönelik tutumun bir boyutu olarak alınan direnç düzeyini ele almak ve yaş, cinsiyet, program ve sınıf düzeyi ile direnç düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’ndan 432 öğrenci oluşturmuştur. Bağımsız değişkenlere göre direnç seviyeleri için T testi sonuçları; yaş, cinsiyet, program ve başarı puanına göre verilmiştir. Daha sonra ilgili literatüre dayalı analizler ve analiz sonuçları listelenmiştir. Son olarak, gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.