Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serçin KARATAŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Ebru KILIÇ ÇAKMAK
8th International Educational Technology Conference (IETC2008), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008
Publication year: 2008

Özet

Son yıllarda Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan uzaktan eğitim programlarından bir tanesi de Gazi Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Bu araştırmanın amacı Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı ders içeriği geliştirme sürecinin öğretim elemanı bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Nitel bir araştırma olarak planlanan çalışmada, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nda içerik hazırlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanlarının süreçte yaşadıkları deneyimlerine ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Programda görevli olan 20 öğretim elemanına ulaşılmış ancak 6’sından cevap alınmıştır. Öğretim elemanlarından gelen cevaplar içerik analizi ile incelenmiş ve bulgular belli kategoriler altında toplanmıştır. Araştırma bulguları, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını ve içerik geliştirme ve dersleri yürütme konusunda yetiştirilmeleri gerektiğini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.