Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Mehmet ŞAHİNGÖZ Bülent AKBABA Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
4. International Symposium on History Education, 1-3 Eylül 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
Publication year: 2016

Özet

Tarih derslerine getirilen önemli eleştirilerden bir tanesi öğretim yöntemlerindeki tekdüzelik, öğretim materyallerinin kullanımında ise ders kitabını içeriği sorgulanmaz biricik kaynak olarak görme konusundaki ısrarcı tutumdur. Bu durum tarih öğretiminin amaçlarının gerçekleşmesini engellemektedir. Bu problemin çözümü için konunun içeriğine uygun öğretim yöntemlerinin ve içerikle ilgili yazılı, görsel ve işitsel kaynakların öğrenciler tarafından kullanılması, sorgulanması ve bu kaynaklardan yola çıkarak tarihsel bilgiye ulaşılması gerekmektedir. Farklı kaynakların bilişim teknolojisinin sunduğu imkanlarla bir arada kullanıldığı çoklu ortam uygulamaları bu yapıyı işlevsel hale getirebilecektir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortaya konan temel hedeflerden bir tanesi de ders içeriklerinin. z-kitap haline dönüştürülmesidir. Bu yapının oluşturulabilmesi için tüm ders içeriklerinin çoklu ortam öğretim araçlarıyla zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik eğitim bilimi ve eğitim teknolojisi alanındaki kuramsal ve deneysel araştırmaların sonuçlarınca da ortaya konmaktadır. Z-kitap içerikleri ve bilgisayar destekli tarih öğretimi uygulamaları için örnek bir model olarak hazırlanmaya çalışılan Soğuk Savaş Döneminde Türkiye konulu çoklu ortam içeriğinin geliştirilme sürecinde öncelikle içerikteki konularla ilişkili yazılı, görsel ve işitsel kaynaklardan bir arşiv oluşturulmuştur. Konu içeriklerine göre tasnif edilen kaynaklar Microsoft PowerPoint programında hikaye tahtasında entegre edilmiştir. Hikaye tahtası oluşturulan içeriğin Adobe Flash CS3 programından yararlanılarak arayüzü hazırlanmış, etkileşimli bir çoklu ortam öğretim materyali oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.