Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ
I. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (1st International Conference On New Trends in Educational Technology INTET 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Gazimagusa, 14 - 15 Nisan 2014
Publication year: 2014

Özet

Hızlı uygulama geliştirme (Rapid Application Development – RAD) hızlı prototipleme lehine minimal planlama kullanan bir yazılım geliştirme metodolojisidir. RAD kullanılarak geliştirilen yazılımın “planlaması”, yazılımın kendisinin yazılmasıyla birleştirilir. Kapsamlı ön planlama eksikliği genellikle yazılımların daha hızlı yazılmasına ve gereksinimlerin değiştirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle BÖTE öğrencilerinin, eğitim yazılımlarını tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak için RAD araçlarından haberdar olmaları önemlidir. Ancak, eğitim amaçlı RAD hakkında çok az araştırma bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de RAD ile ilgili BÖTE öğrencilerinin farkındalık ve bilgi düzeyleri henüz net değildir.

Bu çerçevede bu çalışmanın amacı;

  • Eğitim yazılımı geliştirmede RAD ile ilgili literatürü gözden geçirmek,
  • BÖTE öğrencilerinin RAD’a yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek,
  • Bu konuda bilinç ve bilginin nasıl geliştirileceğine dair bazı önerilerde bulunmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.