Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Hasan ÇAKIR ,Serçin KARATAŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education,18-22 October 2010 (pp. 1618-1623). Orlando, Florida, USA.
Publication year: 2010

Özet

Her ne kadar ticari veya açık kaynak kodlu birçok öğrenme yönetim sistemi yazılımı mevcut olsa da, tüm yükseköğretim personelinin, bunları öğretme ve öğrenme amacıyla kurmaları ve çalıştırmaları için teknik becerilerinin yeterli olamayabileceği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, Google işbirliği teknolojilerinin öğrenci katılımını ve grup çalışmasını nasıl etkilediğini incelemektir. Türkiye’de büyük bir devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim gören 60 ikinci sınıf öğrencisi, dersin gerekliliklerini yerine getirmek için ücretsiz Google işbirliği araçlarını kullanan 4 kişilik gruplar halinde bir öğretim sistemi geliştirme projesi üzerinde çalışmışlardır. Bir projeyi tamamlamak için işbirlikçi araçların kullanılmasının, öğrencilerin iletişim ve ikna becerilerini geliştirmesi ve öğretim elemanlarına öğrencilerin öğrenme sürecini denetleme yeteneği vermesi beklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.