Ulusal Hakemli Makaleler
Serçin KARATAŞ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 62-73.
Publication year: 2008

Özet

Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı (GUEP) bünyesinde yer alan Atatürk Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ile İşletme Bölümü öğrencilerinin İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Doyumu ve demografik özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. GUEP’nda okuyan öğrencilerin İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Doyum Ölçeği’nden aldıkları puanlar demografik özelliklerle (yaş, cinsiyet, genel ortalama) karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında demografik özelliklerle (yaş, cinsiyet, genel ortalama) doyum puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.