Türe göre süz:

E-Öğrenmede Sohbete Katılım ve Ödev Göndermenin Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Özet Metin BildirilerUluslararası Tam Metin Bildiriler
Serdar ÇİFTCİ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Serçin KARATAŞ
9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6-8 Mayıs 2009
Publication year: 2009

Özet

E-öğrenmede öğrencilerin sohbete katılımının ve ödev göndermelerinin önemi literatürde tartışılmaktadır. Her iki unsur da e-öğrenmede etkileşim sağlayarak öğrencilerin sistem içerisinde kendilerini var hissetmelerine olanak tanımakta ve başarılarını etkilemektedir. Bu çalışmada 2007-2008 Güz ve Bahar Eğitim-Öğretim Dönemlerinde Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nda okuyan 861 öğrenciye ait veriler kullanılmıştır. Araştırmada hem genelde hem de sınıf bazında öğrencilerin akademik başarıları ile öğrencilerin sohbet oturumlarına katılım düzeyleri ve ödev gönderme düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin sohbet oturumlarına katılma ve ödev gönderme düzeyleri arttıkça, akademik başarıları da yükselmektedir.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nın Ders İçeriği Geliştirme Sürecinin Öğretim Elemanı Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serçin KARATAŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Ebru KILIÇ ÇAKMAK
8th International Educational Technology Conference (IETC2008), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008
Publication year: 2008

Özet

Son yıllarda Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan uzaktan eğitim programlarından bir tanesi de Gazi Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Bu araştırmanın amacı Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı ders içeriği geliştirme sürecinin öğretim elemanı bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Nitel bir araştırma olarak planlanan çalışmada, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nda içerik hazırlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanlarının süreçte yaşadıkları deneyimlerine ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Programda görevli olan 20 öğretim elemanına ulaşılmış ancak 6’sından cevap alınmıştır. Öğretim elemanlarından gelen cevaplar içerik analizi ile incelenmiş ve bulgular belli kategoriler altında toplanmıştır. Araştırma bulguları, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını ve içerik geliştirme ve dersleri yürütme konusunda yetiştirilmeleri gerektiğini göstermektedir.