Uluslararası Hakemli Makaleler
Emrah ÇEKİÇ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Bilişim Teknolojileri Dergisi. 9(3). 303-314.
Publication year: 2016

Özet

Günümüz organizasyonları, rekabet ortamında başarılı ticaret yapabilme ve iş süreçlerindeki gereksinimlerini karşılayabilme amacıyla yoğun bir şekilde Bilişim Teknolojilerini (BT) kullanır hale gelmişlerdir. Artık bir bağımlılık olarak karşımıza çıkan BT kullanımı, servislerde kalite kavramının sorgulanmasına da öncülük etmektedir. Bir organizasyonda BT kalitesinden bahsetmek çalışanların ihtiyaçları ile iş süreçlerinin birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir. Organizasyonların, büyüklüğü ve türüne (kamu, özel vb.) bakılmaksızın uygun maliyetli, güvenilir, sürdürülebilir ve kaliteli servis alma ihtiyaçlarının olduğu söylenebilir. BT hizmet yönetimi, organizasyonların iş ihtiyaçlarına uygun BT hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesini ifade eden bir kavramdır. Hizmet yönetiminin oturtulmadığı organizasyonlarda BT hizmetlerin kalitesinden ve sürekliliğinden bahsetmek çok zordur. Kalite ve süreklilik için sistematik bir BT yönetim anlayışının yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktada yapılacak örnek uygulamaların pratik iş süreçleri ve alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada organizasyonların BT bölümlerine gelen iş taleplerinin hızlı uygulama geliştirme araçlarıyla geliştirilen intranet tabanlı bir uygulama üzerinden veritabanına kaydedilebilmesi, bu verilerin bilgiye dönüştürülebilmesi ve bilgilerin analiz edilerek yorumlanabilmesi konularına değinilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.