Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
International Journal of Human Sciences. 14(4). 4586-4605
Publication year: 2017

Özet

Bugün, programlamayı veya kodlamayı öğrenmek, çocuklar için bile önemli bir konudur. Dolayısıyla, Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının, programlama öğretimi için gerekli becerileri kazanmaları beklenmektedir. Programla öğrenmenin kolay bir süreç olmadığı göz önüne alındığında, öğretmen adaylarının programlamaya ilişkin algılarını olumlu yönde değiştirmek için buz kırıcılara ihtiyacımız var. Bu çalışma hızlı uygulama geliştirme (Rapid Application Development – RAD) eğitiminin uygulanmasına odaklanmıştır. Çalışmanın amacı; “Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının programlamaya yönelik algılarını olumlu yönde değiştirmek için RAD bir buzkıran olarak kullanılabilir mi?” sorusuna yanıt bulmaktır. Bulgular, RAD araçlarının çalışma kapsamında buz kırıcıları olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, bu araçların bilişim eğitimi veren yükseköğretim programlarının müfredatlarına dahil edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.