Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Haydar YALÇIN Erhan GÜNEŞ
Turkish Online Journal of Educational Technology, (2016). 1222-1230
Publication year: 2016

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitim araştırmalarında STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) eğitimi kavramının entelektüel yapısını ortaya koymaktır. STEM eğitimi, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde son yıllarda eğitim alanında kabul görmüş bir paradigma olarak ortaya çıkmıştır. 21. yüzyılın değişen koşullarında insan profilinde beklenen niteliklerin elde edilmesinde önemli bir faktör olarak görülen STEM eğitiminin teorik altyapısı oluşmaya başlamıştır. STEM eğitimi, takım çalışmasına ve disiplinler arası yaklaşıma öncelik verir. Araştırmacıların, müfredat geliştiricilerin ve uygulayıcıların daha iyi anlaşılması için, insanların günümüz koşullarına yönelik eğitiminde önemli bir rol oynayacak olan STEM eğitiminin entelektüel yapısını ortaya koymak büyük önem taşımaktadır. Dahası, bu kavramla ilgili literatür incelendiğinde, kavramın ve vizyonunun yeteri kadar anlaşılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, STEM eğitiminin gelişimi ve mevcut durumunun incelenmesi, kavramın entelektüel yapısının anlaşılması açısından literatüre katkıda bulunacaktır. Çalışmanın veri seti, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları kategorilerinden en az birinde ve Web of Science (WoS) ‘da yayınlanan “Eğitim, Eğitim araştırmaları” kategorisindeki her türden bilimsel çalışmasından oluşmaktadır. WoS kategorilerine dayanarak, kavramın diğer disiplinler ile olan ilişkisi incelenmiştir ve erişilen yayınlar web grafikleri ile görselleştirilmiştir. Dergiler tarafından veri toplamada ve atıfta bulunulan veri setinde haritalanarak, bilimsel verilerin hangi dergilerden beslenebileceğine değinmek mümkün olmuştur. Bunlara ek olarak, disiplinlerin ve ülkelerin STEM eğitimine katkısı karşılaştırılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.