Uluslararası Hakemli Makaleler
Erhan GÜNEŞ ,Eralp BAHÇİVAN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Technology, Pedagogy and Education, 2018, (In Press DOI: 10.1080/1475939X.2018.1479296).
Publication year: 2018

 

Özet

Bu çalışma öğretmen adaylarının, öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik tutumları, benlik inançları ve öğretme-öğrenme anlayışlarını kapsayan kapsamlı bir model önermek ve incelemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarının inançları ve tutumları, öğretim teknolojilerini kullanımına yönelik öğretmen eğitimini destekleyebilir. Uygun örnekleme ile 5 farklı üniversiteden 1208 Türk öğretmen adayı gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Yapısal eşitlik modelleme analizi, öğretmen adaylarının özerk benlik ve özerk-ilişkisel benlik hakkındaki inançlarının, öğretme ve öğrenmeye yönelik yapılandırmacı inançları ile öğretim teknolojilerinin kullanımına yönelik tutumları ile pozitif ilişkili olduğunu, aynı inançların geleneksel öğretme-öğrenme anlayışları ile olumsuz ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların öğretme-öğrenme ile ilgili yapılandırmacı inançları, öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik tutumlarını olumlu olarak yordamıştır. Öte yandan, ilişkisel benlik inançları, beklenmedik bir şekilde, yapılandırmacı düşüncelerini ve tutumlarını olumlu olarak öngörmüştür. Araştırmada bu sonuçlar dikkate alınarak çıkarımlar sunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.