Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serçin KARATAŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Hasan ÇAKIR ,Sami ŞAHİN
International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 12-15 Temmuz 2016, Viyana, Avusturya.
Publication year: 2016

Özet

Mobil teknolojilerin hızlı gelişimi ve bu teknolojilerin yaygın kullanımı, bu teknolojilerin öğrenme potansiyeli hakkındaki araştırmaları da artırmıştır. Mobil öğrenme, öğretmenler ve öğrenciler arasında anında iletişimi sağlayabilen bir yöntemdir. Benzer şekilde, mobil öğrenme, öğretmen adayları için öğretme-öğrenme sürecinde fırsatlar sunar. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi’nden 2012-2013 eğitim öğretim yılında Öğretmenlik Uygulamasına devam eden 78 öğretmen adayına üç farklı mobil teknoloji sunulmuştur. Öğretmen adayları, mobil teknolojilere ilişkin deneyimlerini bir öğrenme yönetim sistemi içindeki bloglar aracılığıyla paylaşmışlardır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının bloglar aracılığıyla yaptıkları bu tür paylaşımların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının deneyimlerini paylaşmak için mobil blogların kullanılması öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında etkili bulunmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.