Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Alper ALTUNÇEKİÇ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Volkan KUKUL
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017
Publication year: 2017

 Özet

Mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar günümüzde eğitim amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Öte yandan, bu teknolojilerin eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin pratik uygulamalar ve öneriler hala günümüz eğitimcilerinin ihtiyaçları arasında sıralanabilir. Bu çerçevede bu araştırma, mobil uygulamaların kalabalık sınıflarda yüz yüze öğrenim gören öğrencilerin derslerinin desteklenmesinde nasıl kullanılabileceği konusuna odaklanmıştır. Çalışmanın amacı, gerçek zamanlı (realtime) veritabanı kullanılarak geliştirilen, IOS, Android ve Windows mobil platformlarında çalışabilen bir mobil uygulamanın, lisans öğrencilerinin web tasarımı eğitimine nasıl destek olabileceği sorusuna örnek bir uygulama üzerinden yanıt aranmıştır. Bu kapsamda Gazi Üniversitesinde Web Tasarımı dersi alan 80 lisans öğrencisi ile çalışma yapılmıştır. Geliştirilen uygulamada öğretim elemanı tarafından yazılan tüm HTML ve CSS betikleri tetikleyici gerekmeksizin gerçek zamanlı olarak kaydedilmektedir. Veritabanına kaydedilen bu betikler öğrencilerin mobil cihazlarında eş zamanlı görülebilmektedir. Ayrıca öğretim elemanı tarafından belirtilen zaman diliminde öğrenciler mobil cihazlarından örnek betikleri inceleyerek kendileri de yazabilmekte, öğrencilerin yazmış oldukları betikler de veritabanına eş zamanlı kaydedilerek öğretim elemanının ekranından takip edilebilmektedir.

Uygulama, ders esnasında öğrencilere öğrenme durumlarını görmek adına kısa sınavlar uygulanabilme özelliğine sahiptir. Bunlara ek olarak öğretim elemanı, ders dışı zamanlarda öğrencilerin cihazlarına kısa konu anlatımları, çevrimiçi bağlantılar ve ders ile ilgili duyuruları bildirim olarak gönderebilmektedir. Çalışmada örnek uygulama sonuçları sunularak süreç tartışılmış ve öğrencilerin görüşlerine yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.