Ulusal Özet Bildiriler
Mustafa TANRIVERDİ, Mevlüt UYSAL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) 22 - 25 Kasım 2018 Antalya Türkiye
Publication year: 2018

ÖZET

Blokzincir (Blockchain) kavramı, son zamanlarda kripto paraların yaygınlaşması sayesinde çok popüler hale gelmiştir. Blokzincir, kripto paraların kullanımın yanı sıra dağıtık, güvenilir ve şeffaf yapısı sayesinde bilgi teknolojilerinde günün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Blokzincirin yapısı, dağıtık bir veritabanı, merkezi olmayan doğrulama mekanizması ve kriptografik algoritmaların birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Blokzincir teknolojisi finans, sağlık, hukuk ve ticaret gibi alanlarda kullanım alanı bulmuştur ve bu alanlarda hızla yeni uygulamalarını görülmektedir. Eğitim alanında ise blokzincir teknolojisi, açık ve uzaktan öğrenme alanında geçmiş öğrenmelerin tanınması, kitlesel açık dersler, kampüs içi uygulamalar, öğrenme yönetim sistemleri ve sertifikasyon gibi alanlar ile şeffaflık, anonimlik gerektiren alanlara uygulanma potansiyeli olduğu öngörülmektedir. Ancak alanyazın incelendiğinde bu alanda sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Eğitim alanında çalışan araştırmacıların farkına vardıkları veya karşılaştıkları problemlerde bu teknolojinin farkında olarak çözüm üretebileceklerini düşünmekteyiz. Bu çalışmada, önce blokzincir teknolojisinin özellikleri ve sağladığı avantajlar anlatılacak, ardından blokzincir teknolojisinin kullanıldığı yenilikçi uygulamalar ve eğitim için blokzincir teknolojisinin potansiyeli alanyazın ile güçlü ve sınırlı yönleri tartışılacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın blokzincir teknolojisinin eğitimde uygulamaları üzerine çalışmak isteyen araştırmacılara da yol gösterici nitelik taşıyacağı düşünülmektedir. Günümüz Milli Eğitim 2023 vizyon belgesi incelendiğinde dijital dönüşüm politikası öngörülen vizyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu alanda çalışan araştırmacıların bu vizyonun gereğini yerine getirmek adına blokzincir ve bununla birlikte ortaya çıkan yeni kavramların nasıl işe koşulacağı konusunda düşünmeleri geleceği şekillendirecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.