Ulusal Özet Bildiriler
Erdal AKGÜL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Mustafa TANRIVERDİ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDIESYAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI 2018, 4(1): 8-25
Publication year: 2018

ÖZET

Bilişim teknolojilerinin ortaya çıkması ile birlikte bilgiye ulaşmak ve bilgiyi elde tutmak
kolaylaşmıştır. İşletmelere ait verilerin bilişim teknolojilerinden yararlanılarak analiz edilmesi
sonucu daha anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesi süreçlerine iş zekası denilmektedir.
İşletmelerin pazarlama, kampanya ve karar alma süreçlerinde iş zekası çözümlerinden
faydalanmaları çok yararlı olacaktır. Bu makalede, iş zekası kavramı ve iş zekasından
yararlanabilmek için gerekli olan altyapı ihtiyaçları incelenmiştir. Yapılan incelemeler
sonucunda da perakende sektörüne yönelik örnek bir uygulama geliştirilerek, işletmelerin iş
zekası uygulamalarından nasıl yararlanabileceği ve iş zekası kavramının uygulama yapılan
sektöre ilişkin katkıları vurgulanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.