Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Haydar YALÇIN ,Togay Seçkin BİRBUDAK
5th International Conference of Research in Education (ULEAD 2015), Edirne, Türkiye.
Publication year: 2015

Özet

Bu çalışmada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1980-2014 yılları arasında desteklenen projeler kapsamında üretilen yayınlara ait bibliyometrik analizler yapılmıştır. Çalışmanın kapsamında söz konusu 14.697 adet yayınla ilgili olarak büyük resmi görmek açısından; yayın türü, yazar(lar), yayınlandığı bilimsel dergi, yayınlandığı ülke, yazarlarının bağlı oldukları kurum ve etki düzeyi değişkenleri bazında analiz sonuçları ortaya konulmuş ve tartışılmıştır. Çalışmanın temel amacı destek verilen bu yayınların etki düzeylerini, bilimsel literatüre katkılarını ve yazar profillerini somut veriler ışığında ortaya çıkarmaktır. Araştırma sonuçları, genel anlamda TÜBİTAK desteklerinin ne düzeyde bilimsel literatür açısından katkıya dönüştüğü, hangi üniversitelerin ve disiplinlerin öne çıktığı ve özelde eğitim araştırmalarının bu resimde nasıl bir yere sahip olduğu gibi önemli soruların cevaplanması açısından önemlidir. Bu çalışma neticesinde ortaya çıkan verilerden elde edilen sonuçların etkileşimli görsel sunumu ışığında ülkemizdeki bilim politikaları ve öncelikleri ile destek verilen projelerde üretilen yayınlar arasındaki bağ da ortaya çıkmış olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.