Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016
Publication year: 2016

Özet

Dijital hikaye anlatımı, yazılı ya da sözlü olarak aktarılan hikayelerin, çoklu ortam araçları ile birlikte kullanılarak sunulmasıdır. Metin, ses, resim, video ve animasyon gibi bileşenler çeşitli yazılımlar aracılığı ile bir araya getirilerek web üzerinden, tablet bilgisayardan ve/veya akıllı telefonlardan erişim sağlanabilmektedir. Dijital hikaye geliştirme süreci dört temel aşamada incelenebilir. Bunlar; tasarım öncesi, tasarım, tasarım sonrası ve yayınlama aşamalarıdır. Bu aşamalarda atılması gereken birçok adım vardır. Bunlardan bazıları: Hikayenin seçilmesi; görsellerin, seslerin ve özel efektlerin seçilmesi; seslendirmenin yapılması; çoklu ortam materyallerinin bir araya getirilmesi; senaryo metninin hazırlanması; hikaye tahtasının hazırlanması; birleştime işlemi ve dijital hikayenin yayınlanacağı ortamın (web, mobil uygulama vb.) seçilmesi olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı dijital hikaye geliştirme aşamalarını konu ile ilgili alanyazında öne çıkan araştırmalar ve süreçte kullanılabilecek yazılım ve araçlar çerçevesinde ayrıntılı olarak ele almaktır. Böylelikle söz konusu sürece daha sistematik bakılabilmesi ve kullanılabilecek farklı yazılım veya araçlara dikkat çekilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın özellikle öğretmenler ve içerik geliştiricilere bu anlamda yol gösterici olması beklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.