Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Erhan GÜNEŞ
I.Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (1st International Conference On New Trends in Educational Technology INTET 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Gazimagusa, 14 - 15 Nisan 2014.
Publication year: 2014

Özet

Sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin yayın yapma sürecinde çeşitli zorluklar yaşadığı görülmektedir. Bu zorluklar araştırma probleminin belirlenmesinden raporlaştırılması ve yayınlanmasına kadar geçen sürecin katalog taraması, yazım, veri analizi, kaynakça yönetimi vb. aşamalarında yaşanabilmektedir. Bu anlamda araştırma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen çeşitli yazılımlar bulunmakla birlikte bu yazılımların farkındalığı ve kullanım durumlarının ortaya konulması önemlidir. Bu kapsamda araştırmada, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin akademik araştırmalarda ihtiyaç duyulan destek amaçlı yazılımların kullanım durumları belirlenecektir. Mevcut durumu belirlemek üzere ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaçları belirlemek için ilk aşamada yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanacaktır. Bu form sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere uygulanacaktır. Elde edilen veriler yapılacak analizler sonucunda değerlendirilerek mevcut durum ortaya konulacaktır. Bu bağlamda ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik öneriler geliştirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.