Uluslararası Özet Metin Bildiriler Uluslararası Tam Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Erinç KARATAŞ ,Serçin KARATAŞ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Serdar ÇİFTCİ
10th International Educational Technology Conference (IETC2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,26-28 Nisan 2010.
Publication year: 2010

Özet

Öğrenme Yönetim Sistemleri ya da Eğitim Yönetim Sistemleri olarak uzaktan eğitim alanında sıklıkla kullanılan ve uzaktan eğitim süreçlerinin işlemesini sağlayan sistemlerle ilgili olarak alanyazında bir karmaşa yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmada, Öğrenme/Öğrenim/Eğitim Yönetim Sistemleri ve bu sistemlerle bağlantılı olarak İçerik ya da Ders Yönetim Sistemleri olarak karşılaşılan kavramların ne oldukları, aralarındaki nüanslarla birlikte ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu sistemlerin tanımlarının yanı sıra mevcut özellikleri üzerinde durulacaktır. Tarama yöntemi kullanılacak olan bu araştırmada betimsel istatistikler işe koşulacaktır. Ülkemizdeki alanyazında, bu alanda yapılan araştırmalar için YÖK, Google Akademik ve Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nın (International Educational Technology Conference “IETC”) web sitesi taranarak, 48 araştırmaya erişilmiştir. Bu çalışmalarda adı geçen kavramların kullanım şekilleri belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca gelecekte bu tür sistemlerden beklenilen işlevler de tartışılacaktır. Bu şekilde bu tür sistemleri geliştirme yolunda olan araştırmacılar, tasarımcılar ve yazılımcılar ile bu tür sistemleri kullanacak olan kurum ve kuruluşlara yol göstermesi bakımından bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.