Ulusal Kitaplarda Bölümler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Bilgisayar I, (2007). Güneş, B. (Editör). (s274-296). Ankara: EDM Yayınevi
Publication year: 2007

Özet

Bilişim teknolojilerinin gelişimiyle bilgisayarlar hayatımızın her alanına girmiş ve vazgeçilmez bir parçamız olmuştur. İnsanlık için çok faydalı olan bu teknolojik gelişmeler kötü niyetli kişiler için saldırı amaçlı fırsatlarda oluşturmuştur. Bu çalışmada bilişim sistemleri güvenliği ile ilgili kavramsal tanımlamalara ve tehdit türlerine yönelik detaylı bilgi sunulmakta, gerek kurumsal gerek kişisel bilgi güvenliğine yönelik teorik ve pratik uygulamalara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra toplumsal ve evrensel bağlamda felsefi temelleri de irdelenerek etik kavramı açıklanmış, türleri hakkında detaylar sunulmuştur. Bilgisayar etiği, fikri mülkiyet, erişim, gizlilik, doğruluk, siber etik ve internet etiğine ilişkin açıklamalarla birlikte internet etiği oluşturma çabaları aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.