Ulusal Kitaplarda Bölümler
Tolga GÜYER, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
İnternet Temelli Eğitim, (2008). Yalın, H. İ. (Editör). (s234-269). Ankara: Nobel Yayınevi
Publication year: 2008

Özet

Öğrenme yönetim sistemini en genel anlamıyla eğitim yönetimini bütün olarak otomasyona geçiren yazılımların oluşturduğu bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Öğrenme yönetim sistemlerinin temelde iki ana bölümden oluştukları söylenebilir: Öğrenme etkinliklerinin gerçek­leştirildiği bileşenler birbirlerinden bağımsız gibi gözükse de, karşılıklı olarak veri alışverişi yapması gereken ve birbirleri ile uyumlu olarak çalışmaları gereken modülleri içermektedirler. Bu modüllerin başlıcaları içerik yönetimi, sanal sınıf ve sanal laboratuarlar, kullanıcı ve rol yönetimi, öğrenci kayıt yönetim, derslerin tanımlanması ve sunumu, sınav yönetimi, ödev-proje yönetimi, duyuru yönetimi, rapor ve izleme dosyalarından oluşmaktadır. Son yıllarda, e-öğrenme ortamlarının geliş­mesi beraberinde öğrenme nesnesi, scorm gibi kavramların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Öğrenme nesnesi; öğrenme, eğitim yada öğretim amaçlı olarak kullanılan, dijital ya da dijital olamayan herhangi bir nes­ne olarak, destekleyen öğrenme yönetim sistemlerinin bu içerikleri kullanabilir olmaları, öğrenme nesnelerinin kullanımlarını da kolaylaştıran bir gelişme olmuştur. Standartlaşma ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçları bir araya getirilerek oluşturulan bir model olan SCORM, (Sharable Content Object Reference Model), bu konuda en çok geçerlilik kazanmış ve yaygın olarak kullanılan standartlardandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.