Ulusal Kitaplarda Bölümler
Birsen YÜKSEL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Akıllı Teknoloji Akıllı Yönetim, (2016). TECİM, V., TARHAN, Ç., ve AYDIN, C. (Editör). (s 187-196). İzmir: HAVELSAN
Publication year: 2016

Özet

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRK.AK); ürün belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları, deney, tıbbi ve kalibrasyon laboratuvarları, yönetim sistemi ve personel belgelendirme kuruluşları gibi uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu uluslararası standartlara göre yapan, faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığını üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan ve onlarla yaptığı karşılıklı tanınma anlaşmalarından alan ülkemizin ulusal akreditasyon kuruluşudur. Akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurum personelinin yanı sıra ilgili faaliyet konularında uzman kişilerden oluşan denetçi/teknik uzman havuzundan yararlanılmaktadır. Hangi alanlarda denetçi/teknik uzman ihtiyacının öncelikli olduğu tespit edilerek bu alanlarda denetçi/teknik uzman başvurularının alınması, başvuruların değerlendirilmesi ve atamaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada akreditasyon süreçlerinde görevlendirilen denetçi/teknik uzmanların ilk atamasının yapılması, denetimlerde görevlendirilmesi ve kariyer planlaması süreçleri analiz edilerek, bu süreçlerden elde edilen veriler Microsoft Power BI iş zekası uygulaması ile görselleştirilerek karar vericilerin mevcut verilerden anlamlı bilgilere ulaşabilmesi sağlanmıştır. Böylece bu süreçlerdeki karar verme faaliyetlerinin karar vericilerin işini kolaylaştıracak şekilde düzenli, adil ve hızlı yürütülmesinin gerçekleştirileceği düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.