Ulusal Özet Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ,
15th International Educational Technology Conference (IETC2015), İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 27-29 Mayıs 2015.
Publication year: 2015

Özet

Teknolojiyi eğitimde etkin bir şekilde kullanmak için önemli miktarda kaynak yatırılmaktadır. Ayrıca teknoloji entegrasyonunun öğrenme ve öğretme açısından yararlarını gösteren birçok araştırma bulguları bulunmaktadır. Diğer taraftan teknoloji, eğitimin vazgeçilmez öğeleri olan ölçme ve değerlendirme süreçlerine entegre edilebilir. Ancak bu konu hakkında çok az araştırma vardır. Bu araştırmada, bir oturumda 4 farklı lisans programından 552 öğrenciyi kapsayan, hazırlıktan değerlendirmeye kadar ortak bir sınavı yönetmek ve yürütmek üzere bir sınav yönetimi uygulaması geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, geliştirilen sınav yönetimi uygulamasını sunmak ve bu uygulamanın öğrenci memnuniyeti, öğretim üyelerinin görüşlerine, harcanan süreye ve iş yüküne olan etkilerini belirlemektir. Sonuçlar, bu uygulamanın yukarıda belirtilen değişkenler açısından olumlu sonuçlar verdiğini göstermiştir. Sonuçlar ve uygulama aynı zamanda üniversitelere eğitim ortamlarında ölçme ve değerlendirme için uygulama tasarlama, geliştirme ve entegre etme konusunda bir örnek teşkil edecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.