Ulusal Özet Bildiriler
Erhan GÜNEŞ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Serçin KARATAŞ
8th International Educational Technology Conference (IETC2008), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008.
Publication year: 2008

Özet

Uzaktan eğitim genelde öğrenciyi fiziksel olarak öğretim elemanı ile aynı yerde olmaya zorlamayan eğitim verme yöntemi olarak tanımlanabilir. Uzaktan eğitimin günümüzde birçok üniversite, özel şirket ve diğer bazı kuruluşlar tarafından yaygın bir şekilde uygulanabilmesi, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesinin bir sonucudur. Son yıllarda bu gelişmiş teknolojiyi kullanarak ortaya çıkarılan çeşitli yöntemler ve standartlar, uzaktan eğitim uygulamalarını kolaylaştırmakla birlikte uzaktan eğitimin kalitesini ve yaygınlığını arttırmaktadır. SCORM (Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli), öğrenme içeriğinin eğitim yönetim sisteminden bağımsız olmasını ve paylaşılabilmesini sağladığından, bu tür gelişmelere verilebilecek en iyi örneklerden birisidir.

Uzaktan eğitim hizmeti veren kuruluşların en önemli sorunlarından birisi, öğrenme içeriğinin planlanması ve hazırlanması süreçlerinin çok zaman alması ve büyük maliyetler getirmesidir. Hazırlanan öğretimsel içeriklerinin kolayca paylaşılabilmesi ve SCORM uyumlu her eğitim yönetim sistemi tarafından kullanılabilmesi gibi kolaylıklar uzaktan eğitim hizmetinin daha etkin ve daha düşük maliyetle verilebilmesine olanak sağlayacaktır. Hazırlanan bir öğretimsel içeriğin SCORM uyumlu olması bu açıdan önemlidir.

Bu çalışmada, örnek bir uygulama olması açısından SCORM uyumlu öğrenme içeriği olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir kısa sınav geliştirilmiştir. Daha sonra geliştirilen bu öğrenme içeriğinin SCORM uyumlu olup olmadığı bir SCORM uyumluluğu test yazılımı kullanılarak test edilmiş ve olumlu sonuç alınmıştır. Ardından içerik SCORM uyumlu bir eğitim yönetim sistemine eklenerek başarıyla çalıştırılmıştır. Bu uygulama, günümüzde önemi her geçen gün artan standartlara uyumlu içerik geliştirme konusunda bir örnek olması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.