Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Volkan KUKUL
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017.
Publication year: 2017

Özet

Günümüzde pek çok kaynakta 21. yüzyıl insanlarında olması gereken beceriler açıklanmaya çalışılmaktadır. Farklı çalışmalarda, insanların bu yüzyıla ayak uydurabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için küçük yaşlarda eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra dijital vatandaşlık ve bilgi işlemsel düşünür olabilme gibi becerileri elde etmeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra programlama eğitiminin de katkısı olduğu bazı çalışmalarda kanıtlanmıştır. Toplumların gelişmesinde üreten bireylerin büyük rol oynadığı ve oynayacağı sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu nedenle değişen koşullar ve eğitim anlayışı ile birlikte programlama eğitimi daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle programlama veya kodlama eğitimlerinin daha etkili olması için neler yapılması gerektiği ve daha doğru yöntemlerin ortaya konuşlması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle programlama eğitiminin etkililiğini artırmak için programlama eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaları geçmişten günümüze bütünsel olarak görmenin faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla 1980-2016 yılları arasında programlama eğitimi kapsamında “Web of Science” veritabanında yer alan SCI-E, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH ve ESCI indekslerinde dizinlenen makale çalışmaları analiz edilerek betimsel bir sonuç ortaya koymak ve gelecek çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri alınarak belirlenen anahtar kelimeler aracılığı ile “TS=(“teaching programming” OR “learning programming” OR “visual programming tool” OR “Computing Education” OR “coding for K-12” OR “programming for K-12” OR “programming education”) AND TI=(“teaching programming” OR “learning programming” OR “visual programming tool” OR “coding for K-12” OR “programming for K-12” OR “Computing Education”) Timespan:1980-2016” oluşturulan sorgu sonucu 244 makaleye erişilmiştir. Çıkan sonuçlarda sadece “Education & Educational Research” kategorisinde yer alan çalışmalar dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler gerekli temizleme ve tekilleştirme işlemlerinden sonra Microsoft SQL Server veritabanına aktarılmıştır. Analiz süreçleri devam etmekte olup metin ve veri madenciliği yöntemleri ile ilerlenmektedir. Bu süreçte elde edilen veriler uygun görselleştirme yazılımları ile sunulmaya çalışılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.