Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ, Özgür TOPÇU
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.
Publication year: 2018

Özet

Hızlı Uygulama Geliştirme yaklaşımı günden güne kurumların artan yazılım/uygulama ihtiyacını karşılama noktasında önemli hale gelmektedir. Programlamanın zor olduğunu düşünen, programlamanın mantığını anlamakta zorlanan kişilerin ön yargılarını aşma ve temel mantığı anlamaları noktasında da Hızlı Uygulama Geliştirme araçları yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçlardan bir tanesi olan PowerApps aracı, kolay ara yüzü ve kod yazmayı gerektirmeyen yapısıyla ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmekte ve kişilerin programlama konusundaki olumsuz düşüncelerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede araştırma kapsamında bir uygulama geliştirilerek BÖTE öğrencilerine tanıtılmıştır. Öğrenciler geliştirme sürecini gözlemlemişler ve uygulamanın testini yapmışlardır. Öğrencilerin hızlı uygulama geliştirmeye ve yapılan örnek uygulamaya yönelik görüşleri alınarak analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Programlama tecrübesi sınırlı olan kişilerin olumlu görüşleri ve motivasyonlarının arttığına yönelik düşünceleri göz önünde bulundurularak, Hızlı Uygulama Geliştirme ve PowerApps benzeri araçların üniversitelerin programlama eğitimi verilen bölümlerinde programlamaya yeni başlayan öğrencilere yönelik eğitimlerde dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.