Türe göre süz:

Lisansüstü Eğitimde Teknoloji Kullanımının Önemi ve Öğretimi - Örnek Uygulama ve Sonuçları

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Yusuf Ziya OLPAK
I.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2013), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 26 - 28 Haziran 2013
Publication year: 2013

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Doktora Tez

Tezler
ÜSTÜNDAĞ, Mutlu Tahsin
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA UYARLANMIŞ SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE SOSYAL BULUNUŞLUK ALGILARINA ETKİSİ
Publication year: 2012

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Web Sitesi Kullanılabilirlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Güvenirlik Analizi ve Uygulama Sonuçları

Ulusal Hakemli Makaleler
Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Erhan GÜNEŞ ,Serdar ÇİFTCİ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 31-40.
Publication year: 2011

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Proper Usage of the Terms: LMS, CMS and LCMS

Uluslararası Özet Metin BildirilerUluslararası Tam Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Erinç KARATAŞ ,Serçin KARATAŞ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Serdar ÇİFTCİ
10th International Educational Technology Conference (IETC2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,26-28 Nisan 2010.
Publication year: 2010

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Uzaktan Eğitimde Yönetim

Ulusal Özet Bildiriler
Serçin KARATAŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya. 01-02 Mayıs 2010
Publication year: 2010

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Engaging Students with Free Collaboration Technologies in Higher Education

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Hasan ÇAKIR ,Serçin KARATAŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education,18-22 October 2010 (pp. 1618-1623). Orlando, Florida, USA.
Publication year: 2010

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Attitudes of Distance Education Students Towards Web Based Learning – A Case Study

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serdar ÇİFTCİ ,Erhan GÜNEŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
World Conference of Educational Sciences (WCES 2010), 2393-2396., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.343
Publication year: 2010

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Parmaklar Klavyede, Peki Ya Zihinler Nerede? E-Öğrenmede Etkileşim

Ulusal Özet Bildiriler
Serçin KARATAŞ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6-8 Mayıs 2009.
Publication year: 2009

Sorry, this entry is only available in Turkish.

E-Öğrenmede Tasarım ve Geliştirme Süreci ile Görev Paylaşımı

Ulusal Özet Bildiriler
Erhan GÜNEŞ, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Serdar ÇİFTCİ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS2009), 7-9 Ekim 2009. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Publication year: 2009

Sorry, this entry is only available in Turkish.

E-Öğrenmede Sohbete Katılım ve Ödev Göndermenin Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Özet Metin BildirilerUluslararası Tam Metin Bildiriler
Serdar ÇİFTCİ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Serçin KARATAŞ
9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6-8 Mayıs 2009
Publication year: 2009

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama

Ulusal Kitaplarda Bölümler
Tolga GÜYER, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
İnternet Temelli Eğitim, (2008). Yalın, H. İ. (Editör). (s234-269). Ankara: Nobel Yayınevi
Publication year: 2008

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Eğitim Yönetim Sisteminden Bağımsız “SCORM Uyumlu” Eğitimsel İçerik Geliştirilmesinin Önemi ve Bir Örnek Uygulama

Ulusal Özet Bildiriler
Erhan GÜNEŞ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Serçin KARATAŞ
8th International Educational Technology Conference (IETC2008), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008.
Publication year: 2008

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı (GUEP) ile Geliştirme Ekibindeki BÖTE Öğrencilerinin Birbirlerine Katkısı

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ
2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir, 16-18 Nisan 2008.
Publication year: 2008

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Öğrencilerinin Internet Temelli Uzaktan Eğitim Doyumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki

Ulusal Hakemli Makaleler
Serçin KARATAŞ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 62-73.
Publication year: 2008

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı’nın Ders İçeriği Geliştirme Sürecinin Öğretim Elemanı Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serçin KARATAŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Ebru KILIÇ ÇAKMAK
8th International Educational Technology Conference (IETC2008), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008
Publication year: 2008

Sorry, this entry is only available in Turkish.