Türe göre süz:

Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması

Ulusal Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Haydar YALÇIN, Togay Seçkin BİRBUDAK, Erhan GÜNEŞ, Mustafa SAFRAN
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 599-619.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi

Ulusal Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Tolga GÜYER
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 501-523
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Mobil Günlüklerin (Moblog) Öğretmen Eğitiminde Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Ulusal Hakemli Makaleler
Serçin KARATAŞ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Hasan ÇAKIR, Sami ŞAHİN
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 13-33.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Kültürel Mirasın Korunması ve UNESCO Dünya Belleği Programının Belgesel Mirasın Korunmasındaki Rolü

Ulusal Hakemli Makaleler
Haydar YALÇIN, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Togay Seçkin BİRBUDAK, Mustafa SAFRAN
TÜBA- Kültür Envanteri Dergisi, 15/2017, 223-230.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Öğrenenlerin Sosyal Etkileşim Araçlarının Yer Aldığı Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Uyarlama Tercihleri ve Görüşleri

Ulusal Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Tolga GÜYER
International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30), 1807-1831.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs And Digital Literacy

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
VI. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 May 2017, Prague, Czech.
Eralp BAHÇİVAN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Alper ALTUNÇEKİÇ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Volkan KUKUL
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-26 Mayıs 2017
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Yakup YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Alper ALTUNÇEKİÇ
V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2017), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 11 - 13 Ekim 2017.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Investigating Educational Research Articles (1980-2014) in Terms of Bibliometric Indicators

Uluslararası Hakemli Makaleler
Erhan GÜNEŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Haydar YALÇIN ,Mustafa SAFRAN
International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 101-117.
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Turkish Adaptation of Digital Literacy Scale and Investigating Pre-service Science Teachers’ Digital Literacy

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Eralp BAHÇİVAN
Journal of Education and Future. 12. 19-29
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Could Rapid Application Development Tools be Used as Icebreakers in Programming Education?

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
International Journal of Human Sciences. 14(4). 4586-4605
Publication year: 2017

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Akreditasyon Süreçlerinde Denetçi/Teknik Uzmanların Planlanmasına Yönelik İş Zekası Uygulaması

Ulusal Kitaplarda Bölümler
Birsen YÜKSEL, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Akıllı Teknoloji Akıllı Yönetim, (2016). TECİM, V., TARHAN, Ç., ve AYDIN, C. (Editör). (s 187-196). İzmir: HAVELSAN
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Pedagojik Formasyon Sertifika Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Yakup YILMAZ Alper ALTUNÇEKİÇ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikâye Geliştirme Aşamalarının İncelenmesi

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Conceptual Evolution Map of Educational Research Articles and Reviews 1980 2015

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Haydar YALÇIN ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Talih ÖZTÜRK
International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 12-15 Temmuz 2016, Viyana, Avusturya.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.