Türe göre süz:

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımına Yönelik Bir Örnek Uygulama

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Konusuna Yönelik Örnek Bir Çoklu ortam Öğretim Materyalinin Oluşturulması

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Mehmet ŞAHİNGÖZ Bülent AKBABA Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
4. International Symposium on History Education, 1-3 Eylül 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

The Effect of Gamification on Distance Education Learning Management Systems Instructor and Students

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Yahya YILMAZ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS-2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 16-18 Mayıs 2016.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

The Effect of Mobile Blogs (MOBLOG) in Teacher Education on Prospective Teachers Attitudes Towards Teaching Profession

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Serçin KARATAŞ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Hasan ÇAKIR ,Sami ŞAHİN
International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 12-15 Temmuz 2016, Viyana, Avusturya.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

lntellectual Structure of Stem Education in Educational Research

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Haydar YALÇIN Erhan GÜNEŞ
Turkish Online Journal of Educational Technology, (2016). 1222-1230
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Intranet Tabanlı Bilişim Teknolojileri Servis Yönetimi Uygulaması

Uluslararası Hakemli Makaleler
Emrah ÇEKİÇ ,Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Bilişim Teknolojileri Dergisi. 9(3). 303-314.
Publication year: 2016

Sorry, this entry is only available in Turkish.

How Can We Integrate Technology into Measurement and Evaluation Implementation of An Exam Management Application

Ulusal Özet Bildiriler
Erhan GÜNEŞ Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ,
15th International Educational Technology Conference (IETC2015), İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 27-29 Mayıs 2015.
Publication year: 2015

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Kamu Kurumlarının Resmi Elektronik Yazışmalarında Kullanılacak Kayıtlı Elektronik Posta KEP Sistemi Sürecinde İhtiyaç Duyulan Düzenlemeler

Ulusal Özet Bildiriler
Yahya YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, 22-23 Ekim 2015.
Publication year: 2015

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hizmetinin Kamu Kuruluşlarına Ait Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Kullanılması

Ulusal Hakemli Makaleler
Yahya YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Bilgi Dünyası, 16(2), 204-221.
Publication year: 2015

Sorry, this entry is only available in Turkish.

TÜBİTAK Destekli Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Özelde Eğitim Araştırmalarının Durumu

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Erhan GÜNEŞ ,Haydar YALÇIN ,Togay Seçkin BİRBUDAK
5th International Conference of Research in Education (ULEAD 2015), Edirne, Türkiye.
Publication year: 2015

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi

Ulusal Özet Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,Erhan GÜNEŞ
I.Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (1st International Conference On New Trends in Educational Technology INTET 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Gazimagusa, 14 - 15 Nisan 2014.
Publication year: 2014

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Student Awareness Towards Rapid Application Development (RAD) in Education

Uluslararası Özet Metin Bildiriler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Erhan GÜNEŞ
I. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (1st International Conference On New Trends in Educational Technology INTET 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Gazimagusa, 14 - 15 Nisan 2014
Publication year: 2014

Sorry, this entry is only available in Turkish.

İşbirlikçi Internet Temelli Öğrenme Ortamının Kirkpatrick Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi

Ulusal Hakemli Makaleler
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ ,Halil İbrahim YALIN
Türk Egitim Bilimleri Dergisi. 12(2). 79-98.
Publication year: 2014

Sorry, this entry is only available in Turkish.

2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Makaleler
Mustafa SAFRAN, Adnan KAN, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Togay Seçkin, BİRBUDAK, Osman YILDIRIM
Eğitim ve Bilim 39(171). 13-25
Publication year: 2014

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Web Temelli Öğretim Ortamlarında Benzeşim Tekniği: Kullanımına Yönelik Öneri ve Geliştirilen Uygulama Örneği

Ulusal Özet Bildiriler
Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
I.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2013), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 26 - 28 Haziran 2013.
Publication year: 2013

Sorry, this entry is only available in Turkish.